more   


cms4site™ systйm pre tvorbu a manaћment obsahu web strбnok 3.4.2

 
RU . EN . DE . SK . K8
Home . Kalendбr . Vyhѕadбvanie . Mapa Strбnky
77
     nahliadnuќ na zdrojovэ sъbor php - 17,820 bajtov
nahliadnuќ na љtruktъru strбnky - 12,762 bajtov
 

HјADAЌ sk

Zadajte hѕadanй slovo(б):
Vљetky slovб
POMФCKY PRI HјADANН

Tъto internetovъ strбnku mфћete prehѕadбvaќ v aktuбlne zvolenom jazyku. Љpecifikujte jedno alebo viac kѕъиovэch slov, oddelenэch medzerou, priиom љpeciбlne symboly, interpunkиnй znamienka, samostatnй pнsmenб atп. nie sъ povolenй. Ak aktivujete moћnosќ `vљetky slovб`, vyhѕadбvanie bude prebiehaќ s logickou premenou `a`. V opaиnom prнpade vyhѕadбvanie pokraиuje s logickou premenou `alebo`. Vэsledkom hѕadania je zoznam konkrйtnych strбnok s ъtrћkami textu, ktorэ obsahuje hѕadanй slovo. Slovб sъ zoradenй podѕa dфleћitosti (relevantnosti). Nбjdenй strбnky mфћete zobraziќ kliknutнm na nбzov konkrйtnej strбnky. Kliknutнm na ikonu sa strбnky zobrazia v novom okne. Vљeobecne sa odporъиa hѕadaќ samostatnй slovб. Nбsledne si mфћete z vэsledku hѕadania vybraќ poћadovanэ vэraz.
 
©1996-2007 cms4site group
Vytvorenй a podporovanй cms4site™
MINISTRY OF HEALTH WARNING: EXCESSIVE INTERNET SURFING MAY BE DANGEROUS FOR YOUR HEALTH!